VIA

פאר היצירה של היקב מבטא ומסמל את הדרך שעברה משפחת ערטול, דור שביעי למשפחת חקלאים ארץ ישראלית, מן הכפר מג’אר אשר בגליל התחתון. בתחילת שנות השמונים עבר שקיב ערטול, ראש המשפחה, אל הגבעות מעל עמק שורק והחל לגדל כרמי זית וגפן לתעשייה המקומית ובשנת 2000 הקים את יקב מוני על שם הבן ד”ר מוניר ערטול ז”ל